Nasz klub

WILKI RZESZÓW

„Wilki Rzeszów” to pierwszy w Polsce klub sportowy, który dba o równomierny rozwój umiejętności technicznych, zdolności motorycznych jak i przygotowaniem mentalnym. Działania jakie wdrażamy dotyczą nie tylko dzieci, ale i ich rodziców, opiekunów oraz trenerów. Dzięki temu rozwój umiejętności i kompetencji społecznych powinien przebiegać tożsamo w różnych środowiskach (zajęcia treningowe, dom rodzinny). To co robimy oparte jest o najnowsze trendy przygotowania techniczno-taktycznego w układzie 3 płaszczyzn (nauczanie-doskonalenie-trenowanie) oraz wyniki badań z zakresu kogniwistyki, psychologii sportu oraz kompetencji społecznych.  W związku z tym naszą misją jest to, aby koszykówka stanowiła narzędzie do wychowania sprawnego dziecka pod kątem sportowym, zdrowotnym, społecznym oraz mentalnym, które odnajdzie się w zmieniającej się rzeczywistości. Takie podejście pozwoli przygotować młodego człowieka do realizacji siebie w dorosłym życiu tak aby:

 • potrafiło podjąć decyzję,
 • wiedziało na czym polega motywacja wewnętrzna,
 • kreatywnie rozwiązywać zaistniałe sytuacje,
 • nie bało się popełniać błędów,
 • korzystało z inteligencji emocjonalnej,
 • wykorzystywało wiedzę z zakresu komunikacji,
 • ciągle pozostawało w autorozwoju,

Proces wdrażania powyższych zamierzeń zapewnia przeszkolona kadra. Nasi trenerzy posiadają uprawnienia trenerskie do prowadzenia zajęć z koszykówki uczestnicząc w licznych szkoleniach, kursach trenerskich oraz warsztatach.

Oprócz treningów techniczno-taktycznych i motorycznych jako pierwsi na Podkarpaciu będziemy prowadzić treningi mentalne dla naszych podopiecznych oraz treningi rozwijające kompetencje społeczne ponieważ sfera mentalna niezwykle często stanowi klucz do zwycięstwa i wpływa na postępowanie także w życiu codziennym. Dzięki temu jesteśmy pewni, że nasze podejście do procesu szkolenia zapewni kompleksowy i stały rozwój dzieci.

Chcemy również zadbać o środowisko, w którym dziecko przebywa poza treningami i w związku z tym podjęliśmy inicjatywę, której celem jest wspieranie rodziców w rozwoju kompetencji i umiejętności społecznych. Celem takich działań jest ujednolicony wpływ na młodego człowieka, tak aby otrzymana wiedza na naszych treningach pokrywała się działaniami w środowisku domowym i szkolnym. 

Mentoring dla trenerów

Mentoring dla trenerów – spotkania 2 razy w miesiącu dla każdego trenera, celem których jest wydobycie i podniesienie potencjału. Działania polegają na omówieniu przeprowadzonego treningu i określenia słabych oraz mocnych stron z wykorzystaniem sprzężenia zwrotnego i pytań pogłębiających. Zadaniem kadry szkoleniowej będzie poszukiwanie nowych rozwiązań na bazie istniejących doświadczeń oraz wiedzy.

czas: 60/90 min (trening ) + 60 min (mentoring).

Przebieg:

 • Obserwacja treningu (60/90 min)
 • Mentoring (60 min)
 • Poszukiwanie rozwiązań do powstałych błędów
 • po 14 dniach od spotkania ponowny Mentoring
 • ciągle wsparcie trenerów za pośrednictwem np. Whatsapp

Trening mentalny dla grup

Trening mentalny dla grup – spotkania 2-4 razy w miesiącu, celem działań jest przygotowanie strony mentalnej oraz zbudowanie wewnętrznej struktury grupy z wykorzystaniem aktywności fizycznej (np. gier i zabaw mentalnych).

czas: 30- 45 min (trening mentalny)

Przebieg:

 • Gry i zabawy mentalne dopasowane do grupy (45 min)
 • Poszukiwanie rozwiązań do powstałych błędów

Konwersatorium dla rodziców

Konwersatorium dla rodziców – spotkania 1 raz w miesiącu, celem działań jest poszerzenie horyzontów oraz inna perspektywa na temat kompetencji społecznych i ich wpływu na kształtowanie postaw młodego człowieka. Spotkania będą prowadzone na trzech płaszczyznach: wiedzy, doświadczeniach i odczuciach, podobnie jak ma to miejsce na treningach koszykarskich. Spotkania dotyczyć będą również tzw. kultury i postrzeganiu błędu, budowania relacji, narzędzi służących motywowaniu do działań dziecka (szkoła, dom, treningi). Czas 45-60 min.

Przebieg:

 • Konwersatorium dla rodziców (45 – 60 min).
 • Narzędzia nowoczesnej psychopedagogiki

 Tematyka

 1. Jak skutecznie zmotywować dziecko do działania ?
 2. Jak komunikować się z dzieckiem ?
 3. Błędy i ich znaczenie dla rozwoju motywacji
 4. Co zrobić aby rozwijać współpracę dziecko – rodzic?
 5. Jak i kiedy właściwie pochwalić dziecko ?